понеділок, 11 березня 2013 р.

Конференція

Міністерство культури України
Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Шановні колеги!
Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького з нагоди 100-ліття, відтоді як митрополит Андрей Шептицький урочистим актом проголосив передачу музею в дар українському народові

Міжнародну наукову конференцію
«Збереження і дослідження історико-культурної спадщини у музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності».

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться –
25-27 вересня 2013 року.

Основні тематичні напрями роботи конференції:
1. Збереження, комплектування, наукове опрацювання та популяризація музейних збірок.
2. Стан і проблеми дослідження музейних зібрань. (Секція присвячена 100-літтю від дня народження відомої української ученої, музейника, громадського діяча Віри Свєнціцької (1913 – 1991))
3. Специфіка консервації та реставрації музейних пам’яток.
4. Особистості в історії музейної справи.
5. Організація дизайну музейної експозиції.
6. Нові форми науково-освітньої діяльності в музеях на сучасному етапі.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.
Заявки на участь у Конференції та анотації матеріалів приймаються до 1 березня 2013 року.
Доповіді/повідомлення подаються до 1 квітня 2013 року.

Матеріали просимо надсилати з урахуванням наступних вимог та рекомендацій:
– Обсяг доповіді/повідомлення – до десяти сторінок, формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1.5; поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм; 4-5 ілюстрацій в електронному форматі tiff або jpeg; в кінці тексту – посилання на цитовані джерела та літературу (згідно з правилами складання бібліографічного опису), перелік ілюстрацій, список умовних скорочень; посилання у тесті – у квадратних дужках. Джерела та літературу слід розміщувати за абеткою наприкінці тексту.
– Доповідь (українською мовою) слід надсилати в електронному варіанті.
– Заявка на участь повинна містити прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), вчений ступінь/звання, зазначення місця праці, посади, контактного телефону та e-mail.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення досліджуваних питань, написання власних імен та географічних назв, посилання на джерела та літературу.

Звертаємо Вашу увагу на те, що тему буде включено до Програми конференції лише за умови подання Оргкомітету тексту до зазначеного терміну. Оргкомітет залишає за собою право формувати програму конференції, відбирати матеріали до друку та подавати їх на літературне редагування. В разі недотримання вимог доповідь може бути відхилена. Матеріали пошуковувачів та аспірантів прийматимуться до розгляду лише за наявності рекомендації наукового керівника.

Планується видання збірника матеріалів конференції.

Оплата видатків (дорога, готель, харчування) – коштом організації, яка відряджає. Просимо усіх учасників замовити і придбати зворотні квитки. Бронювання готелів, на прохання учасників конференції, здійснюватиметься – з 28.08 до 31.08. 2013 р.
Запрошення та програма конференції будуть надіслані кожному авторові додатково.

З усіх питань просимо звертатись до:
Оксани Ярославівни Білої
(заступника генерального директора з наукової роботи)
Тел.: (032) 235 61 14;
mob. 067 94 82 022;
e-mail: oxana.bila@gmail.com

Забитівської Ангеліни Андріївни (ученого секретаря)
Тел: (032) 235 88 63
mob. 067 79 22 601;
e-mail: azabytivska@gmail.com .

Ваші матеріали просимо надсилати за адресою:
70008, м.Львів, пр. Свободи, 20.
Fax: 032 235 88 49

0 коментарі:

Дописати коментар