середу, 14 березня 2012 р.

Конференція «Музейний предмет: атрибуція,

 систематизація, евристичні можливості»

Міністерство культури України
Управління культури Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького
Інформаційний лист
Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького в травні 2012 р., до 80-річчя Дніпропетровської області і Міжнародного дня музеїв, проводить регіональну наукову конференцію з проблем музеєзнавства «Музейний предмет: атрибуція, систематизація, евристичні можливості», за такими напрямами дослідження:
  • виявлення предметів музейного значення;
  • форми та методи збирання і комплектування колекцій в музеях;
  • проблеми атрибуції музейних предметів;
  • каталогізація музейних колекцій;
  • використання комп’ютерних технологій у систематизації і публікації музейних колекцій;
  • проблеми публікації різних видів археологічних, історико-культурних джерел;
  • різновиди музейних наукових публікацій;
  • евристичні можливості музейних зібрань щодо висвітлення краєзнавчої проблематики, персонологічних досліджень тощо.
Для участі у конференції просимо до 1 травня 2012 р. надіслати заявки та тексти доповідей (повідомлень) електронною поштою та 1 примірник роздрукований. Обсяг тексту 6-10 сторінок, набраного в редакторіWord у вигляді комп’ютерного файлу формату doc. Відомості про автора обов’язково.
За підсумками конференції планується видання збірника наукових праць музею – Вип. 12. На початку статті подаються УДК, ініціали та прізвище, назва музею (курсив), назва статті (великими літерами), анотація і ключові слова (укр., рос., анг. мовами). Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квадратних дужках: [1, с.(або арк.) 15], відповідно до списку використаних джерел та літератури, що формується за абеткою як бібліографічні посилання наприкінці тексту. Шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: усі по 2 см.
Матеріали надсилати за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пр.. К.Маркса, 18, Історичний музей, наукова частина, Бекетовій В.М., e-mail: museum@ua.fm, beketova@museum.dp.ua, телефон – 0562-46-05-12.

0 коментарі:

Дописати коментар